Verzekering

Het kan al eens verkeren en ondanks dat sporten doorgaans gezond is, loopt het al eens mis. Daarom zijn alle leden van de Landense Joggingclub automatisch aangesloten met FROS multisport Vlaanderen. Via deze organisatie profiteer je als lid van een degelijke sportverzekering.

Krijg je aldus te maken met een ongeval of kwetsuur, dan kan je hier aangifte van doen.

Wat doen met een ongeval of kwetsuur?

  1. De club voorziet u van een ongevalsaangifteformulier en vult de clubgerelateerde velden reeds in.
  2. Binnen de 48 uur stapt u naar een arts en laat u het deel “geneeskundig getuigschrift” invullen.
  3. U bezorgd deze aangifte binnen de 14 dagen aan FROS door een gescande versie te sturen naar leden@fros.be.
  4. FROS zal vervolgens het dossier op volledigheid nakijken en overmaken aan verzekeraar Arena.
  5. Na ontvangst van de volledige aangifte ontvangt het slachtoffer van ARENA, per mail, een ontvangstmelding met dossiernummer en meer informatie.

De verdere afhandeling zal gebeuren door de verzekeraar Arena.
Meer informatie en details kan u steeds terugvinden op de website van FROS.